Witamy na stronie

Stowarzyszenia Forum Audytorów
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

alley, avenue, canopy-21709.jpg

O nas

Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostało powołane na spotkaniu założycielskim 20 listopada 2021 roku.

W spotkaniu wzięło udział trzydziestu pięciu audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uchwałą nr 1/2021 jednogłośnie postanowiono założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Dlaczego Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego?

Forum to miejsce spotkań, publicznych wystąpień, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Stowarzyszenie powstało właśnie po to, żeby być miejscem spotkań audytorów BRD, ich rozmów i wymiany doświadczeń.

Cel Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • stworzenie samorządu zawodowego audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • stałe pogłębianie wiedzy audytorów BRD;
 • wymiana doświadczeń audytorów BRD;
 • opracowywanie standardów dotyczących funkcji audytora BRD;
 • przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych, przygotowywanie propozycji wytycznych, dokumentów wzorcowych;
 • opracowywanie i opiniowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;
 • reprezentowanie środowiska audytorów BRD wobec podmiotów publicznych i innych;
 • podniesienie roli Audytu BRD w procesie inwestycyjnym;
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • integracja środowiska audytorów BRD.
austria, tyrol, road-4054679.jpg
chicago, city, cars-4140659.jpg

Sposoby realizacji celów

 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
 • organizowanie warsztatów mających na celu wymianę doświadczeń;
 • wydawanie elektronicznego periodyku zawierającego opisy i przykłady problemów, błędów mankamentów z dokumentacji projektowej dla dróg lub z dróg istniejących;
 • opiniowanie rozwiązań drogowych pod względem zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz funkcji audytora BRD;
 • inicjowanie zmian w przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz funkcji audytora BRD;
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządów zawodowych oraz uczelniami;
 • przedstawianie opinii, stanowisk, ekspertyz;
 • współpracę z osobami i organizacjami, w tym również zagranicznymi i międzynarodowymi;
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie programów badawczych i wdrożeniowych;
 • współdziałanie w przygotowaniu i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów.

Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.