Notifications
Clear all

Interpretacja §6 ust. 3 (Dz.U.2017.784)


Pawel Armatys
(@pawel-armatys)
Active Member
Dołączył: 4 miesiące temu
Posty: 9
Topic starter  

Szanowni Państwo, pytanie trochę poza BRD, ale w zakresie organizacji ruchu.

Jak interpretować zapisy rozporządzenia dotyczącego zarządzania ruchem (Dz.U.2017.784) w §6 ust. 3, gdzie jest mowa o objeździe i kto zatwierdza Państwa zdaniem tą organizację ruchu?

Przypadek mam taki, że projekt zakłada wyłączenie odcinka drogi gminnej wraz z wyznaczeniem objazdów po drogach powiatowych i wojewódzkich. Czy w takim przypadku powołując się na ww. zapis rozporządzenia projekt objazdu drogi wewnętrznej (zarządcą drogi jest gmina), może zatwierdzić urząd gminy, który zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy prawo ruchu drogowego jest również organem zarządzającym ruchem na tej drodze? 


   
Cytat
Malgorzata Kubalska-Wierczynsk
(@malgorzata-kubalska-wierczynsk)
Active Member
Dołączył: 2 miesiące temu
Posty: 3
 

Dzień dobry,

W §6 ust. 3 rozporządzenia mowa jest o organie zarządzającym ruchem:

"W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia"

zatem to organ zarządzający ruchem na drodze, z którą łączy się droga wewnętrzna zatwierdza projekt organizacji ruchu..., przy czym zakładam, że na połączeniu drogi publicznej i drogi wewnętrznej będą zaprojektowane znaki informujące o zamknięciu drogi wewnętrznej (D-4, B-1...).

Podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, w tym przypadku gmina, zatwierdza projekt jedynie w zakresie ograniczającym się do drogi wewnętrznej.

 

Pozdrawiam

Małgorzata   


   
OdpowiedzCytat
Mariusz Grzesica
(@mariusz)
Member Moderator
Dołączył: 9 miesięcy temu
Posty: 45
 

u mnie interpretacja jest bardzo nieskomplikowana

 

opinia:

projekt zawiera znaki F-8, F-9 ewentualnie łącznie ze znakami B-21, B-22, C-5, C-6, C-7

 

zatwierdzenie

brak znaków F-8/F-9 ale występuje wiele innych znaków, łącznie z opcją, że są tylko B-21,B-22 ale nie ma objazdu

 

często się zdarza, że jeden projekt ma dwa zatwierdzenia: powiat + marszałkowski, ponieważ są dwa zakresy, świadomość konieczności zatwierdzania przez organy dróg wewnętrznych bardzo niska


   
OdpowiedzCytat