Zarejestrowanie stowarzyszenia

W dniu 7 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń dla podmiotu: „Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/045995/22/194

Poniżej znajduje się oficjalny dokument: