Notifications
Clear all

Lokalizacja zjazdu względem skrzyżowania.


(@pawel-armatys)
Eminent Member
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 22
Topic starter  

Witam,

Panie i Panowie mam pytanie odnośnie lokalizacji zjazdu (rysunek), który jest zjazdem istniejącym i odtwarzanym w ramach prac projektowych (ZRiD). Czy zjazdu nie należałoby odsunąć od projektowanego skrzyżowania? Zjazd łączy projektowaną drogę publiczną klasy "Z" z istniejącą drogą wewnętrzną. Argumenty dotyczące odległości od skrzyżowania, obszaru skrzyżowania, lokalizacji wysokości dodatkowego pasa ruchu niestety nie znajdują zrozumienia zarządcy drogi pomimo, iż można rozwiązać kwestię bezpieczeństwa jeszcze na etapie projektu. Zarządca drogi idzie w zapartę, że zjazd jest istniejący i należy odtworzyć do w istniejącej lokalizacji (w chwili obecnej w terenie brak jest drogi, a tłumaczenie zarządcy, że jest zaplanowana w MPZP też wydaje się bynajmniej dziwne). Dodatkowo, żeby było ciekawiej to firma "XYZ", budująca osiedle o zabudowie wielorodzinnej wystąpiła z prośbą o uwzględnienie zjazdu (licząc się z poniesieniem części kosztów) na działkę 10/31 i dostała odmowę zarządcy z uwagi m.in. na odległość od skrzyżowania (trójwlotowego). Proszę zainteresowanych o krótką analizę w szczególności odległości zjazdu odtwarzanego od skrzyżowania i zdanie na temat drugie zjazdu, który miałby służyć do obsługi przyszłego osiedla (na obecny moment dojazd do osiedla będzie realizowany zjazdem odtwarzanym poprzez służebność drogą wewnętrzną).    


   
Cytat
Mariusz Grzesica
(@mariusz)
Member Moderator
Dołączył: 2 lata temu
Posty: 87
 

§54 i §55 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 po nowemu traktuje sprawy techniczne.

Nie obowiązują już warunki techniczne poprzednie  w których twardo było wpisane, że w rejonie oddziaływania skrzyżowań nie wolno zjazdów robić.

Jest co prawda zapis: §55 ust 2

Zjazdu, wyjazdu lub wjazdu zwykłego nie projektuje się w miejscu, które zagraża bezpieczeństwu ruchu. W szczególności zjazdu zwykłego nie projektuje się w obszarze węzła lub skrzyżowania, z wyjątkiem trudnych warunków.

Jednak z rysunku wynika, że nie jest on na skrzyżowaniu, a obok. Jeśli prędkość na odcinku drogi jest do 50km/h, nie jest to ruch tranzytowy, a w okolicy jest skrzyżowanie z przejściem dla pieszych to ogólne warunki bezpieczeństwa są zapewnione. 

Uparciuchy w tym urzędzie. Zjazd bliżej ronda też można podważyć, ponieważ wyjazd na lewy pas powoduje, że jest krótki odcinek zmiany pasa.
Dojazd do ronda skupia uwagę na przejściu na pieszych i wyborze kierunku jazdy na turbinie, a po prawej przed pasami zjazd do posesji.

 


   
OdpowiedzCytat