Zebranie założycielskie

20 listopada 2021 roku w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym powołano Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na spotkaniu przyjęto Statut Stowarzyszenia i wybrano władze.

W spotkaniu wzięło udział 35 audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego, reprezentujących różne środowiska zawodowe, wśród nich:

  • pracownicy naukowi uczelni,
  • projektanci,
  • pracownicy zarządów dróg różnych kategorii,
  • przedstawiciele organów zarządzających ruchem na drogach różnych kategorii.

Założyciele Stowarzyszenia pochodzą z różnych rejonów Polski.

Dr inż. Damian Iwanowicz wygłosił prezentację „Szkolenia z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – podsumowanie projektu”