Uwagi Stowarzyszenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

10 grudnia 2021 roku przedstawiliśmy uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.