Notifications
Clear all

Jeden projekt, dwa zatwierdzenia


Znakowiec
(@znakowiec)
Active Member
Dołączył: 2 miesiące temu
Posty: 3
Topic starter  

Dzień dobry,

Mam pytanie w zakresie interpretacji rozporządzenia w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

W w/w rozporządzeniu § 6 mówi:

2. Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

3. W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia.

 

Co w poniższym przypadku?:

Remont drogi gminnej (zamkniecie dla ruchu poprzez B1), która jest drogą bez przejazdu i krzyżuje się z drogą wojewódzką. Miasto nie jest na prawach powiatu.

Czy projekt będzie osobno zatwierdzać Marszałek w zakresie oznakowania w ciągu DW i osobno Starosta?

 

 

 

 

 


   
Cytat
Mariusz Grzesica
(@mariusz)
Member Moderator
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 69
 

witaj

u mnie w pracy częto ten problem interpretacji występował i nie ukrywam, że po wielu deliberacjach ustalono proste rozwiązania w oparciu o warunek wyznaczeniu objazdu:

 

- jeśli projekt zawiera oznakowanie F-9 i F-8 które jest związane z wyznaczeniem objazdu dla zamkniętego odcinka drogi podporządkowanej to jest jedno zatwierdzenie które wydaje jednostka właściwa dla zamykanej drogi. W tym projekcie mogą się znaleźć znaki B-21 i B-22 i ewentualnie A-14 ale w sytuacji gdy roboty są prowadzone na wlocie i nie obejmują skrzyżowania,

 

- jeśli zamykana jest droga, ale bez wyznaczenia objazdów to jest to oznakowanie skrzyżowania i wtedy tak, wydajemy zatwierdzenie dla znaków zakazu skrętu, ponieważ zamknięcie drogi nie skutkuje koniecznością wyznaczenia objazdów o którym mowa w rozporządzeniu - jest oczywiście warunek o konieczności jednoczesnego stosowania tego projektu z zatwierdzeniem dla reszty odcinka

 

- sytuacja trzeba: opinia dla objazdu oraz zatwierdzenie dla robót realizowanych na skrzyżowaniu. Gdy cały wlot wymaga poszerzenia, dodatkowego chodnika albo wymiany warstwy bitumicznej nawet do połowy jedni z pierwszeństwem, to są to dwa odrębne tematy. Zamknięcie z objazdem oraz roboty na skrzyżowaniu, stąd dwa dokumenty do jednego projektu przez organ wyższej kategorii.

 

Często takie B-21,B-22 z F-9 albo bez F-9 są opiniowane w rejonie skrzyżowania i wydawane jest jedno zatwierdzenie - są takie rejony gdzie to jest stosowane i inaczej nie da się tego załatwić. Często gddkia kato takie opinie wydaje i nic się nie da z tym zrobić - jedno zatwierdzenie wydaje powiat albo marszałkowski zależnie jaka droga podlega zamknięciu.


   
Znakowiec reacted
OdpowiedzCytat
Znakowiec
(@znakowiec)
Active Member
Dołączył: 2 miesiące temu
Posty: 3
Topic starter  

Ok, to jak rozwiązać problem przedstawienia oznakowania projektowanego w przypadku dwóch zatwierdzeń tak aby uniknąć ewentualnych rozbieżności na rysunkach dla oznakowania?

Czy może dla Starosty nie pokazywać projektowanego oznakowania w ciągu DW, a dla Marszałka nie pokazywać projektowanego oznakowania w ciągu DG?


   
OdpowiedzCytat
Mariusz Grzesica
(@mariusz)
Member Moderator
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 69
 

w projekcie pokazane jest całkowite oznakowanie i lepiej wysyłać całość jeśli nie jest złożony z wielu arkuszy,

 

w sytuacji gdy jest to projekt bardzo złożony, zawierający po kilkadziesiąt etapów to można do jednostek wysyłać tylko ten kawałek który ich dotyczy, ale jeśli nie jest złożony to żaden problem zrobić wydruk kilku kartek więcej


   
OdpowiedzCytat
Znakowiec
(@znakowiec)
Active Member
Dołączył: 2 miesiące temu
Posty: 3
Topic starter  

@mariusz chodzi mi o inną kwestię. 

Może powstać sytuacja w której Starosta zatwierdzi projekt w zakresie oznakowania drogi gminnej ale na rysunkach będzie pokazane również projektowane oznakowanie w ciągu DW, do którego Marszałek w drugim zatwierdzeniu wniesie uwagi. Powstanie sytuacja w której projekt zatwierdzony przez Starostę będzie zawierać nieaktualne projektowane oznakowanie w ciągu DW. 

 


   
OdpowiedzCytat
Mariusz Grzesica
(@mariusz)
Member Moderator
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 69
 

tak, może się tak zdarzyć, projekty powinny być w pewien sposób spójne, ale jeśli DW albo GDDKiA wyrzuci B-33 30 i znaki A-30 z tabliczką PIESI lub inną dziwną treścią ze swojej części projektu to nadal prace można zrealizować tylko, że część powiatowa będzie nabuzowana znakami, a ta na drodze wyższej kategorii oczyszczona z dużej ilości znaków.

Przekazując wykonawcy projekty trzeba mu tylko przypomnieć, że znaki na tej drodze ma ustawić wg tego wydruku, a na wlocie drogi podporządkowanej wg tych map i po sprawie. Może się wydawać lekko dziwne, ale to jest normalne - każdy decyduje o swoim.


   
OdpowiedzCytat