Notifications
Clear all

Przejzd rowerowy i sygnalizator S-2


(@pawel-armatys)
Eminent Member
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 22
Topic starter  

Czy w czerwonej książce lub innym rozporządzeniu/ustawie jest napisane wprost że nie można stosować sygnalizatora S-2 w przypadku występowania kolizji z przejazdem rowerowym?


   
Cytat
Topic Tags
Mariusz Grzesica
(@mariusz)
Member Moderator
Dołączył: 2 lata temu
Posty: 87
 

definicja S-2 w zakresie możliwości stosowania, nie ma zapisu dokładnego, ale jest konkluzja

pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom, dla których wyświetlany jest w tym czasie sygnał zielony

więc definicja nie wyklucza zastosowania takiego oznakowania dla relacji o której piszesz

6.2.1.3.114) Stosowanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką

Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, wyświetlany przez
sygnalizator S-2, stosuje się, jeżeli w czasie, gdy nadawany jest sygnał czerwony ogólny,
istnieje możliwość ruchu pojazdów skręcających w prawo lub w lewo, pod warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom, dla których wyświetlany jest w tym czasie
sygnał zielony. Sygnału tego nie wolno stosować, gdy do jazdy w kierunku zgodnym z
kierunkiem wskazanym strzałką przeznaczone są dwa lub więcej pasów ruchu.


   
OdpowiedzCytat
(@pawel_pietrzyk)
Active Member
Dołączył: 2 lata temu
Posty: 5
 

Wg mnie chodzi o zapis punktu 8.3.2

Do grupy par strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch
zalicza się następujące pary:

(…)

d) dowolny strumień rowerowy,
– dowolny strumień kolizyjny, z wyjątkiem strumienia pojazdów opuszczających
skrzyżowanie skręcających w lewo lub w prawo z pasa sterowanego sygnałem
ogólnym, 


   
OdpowiedzCytat
(@pawel-armatys)
Eminent Member
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 22
Topic starter  

Dziękuje za odpowiedzi.


   
OdpowiedzCytat