Arkadiusz Jaczun

Pierwsze specjalne wydanie biuletynu

Biuletyn Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest pierwszym wydaniem specjalnym w wersji elektronicznej. W numerze: Główne cele Stowarzyszenia Przedstawienie władz Stowarzyszenia Otoczenie drogi niewybaczające błędów – mgr inż. Monika Bielewska GRAAL” bezpieczeństwa organizacji ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną – dr inż. Damian Iwanowicz #barierystop – mgr inż. Monika Berej Pieszy bezpieczny na przejściu – mgr …

Pierwsze specjalne wydanie biuletynu Czytaj więcej »

Uwagi Stowarzyszenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

10 grudnia 2021 roku przedstawiliśmy uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Zebranie założycielskie

20 listopada 2021 roku w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym powołano Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na spotkaniu przyjęto Statut Stowarzyszenia i wybrano władze. W spotkaniu wzięło udział 35 audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego, reprezentujących różne środowiska zawodowe, wśród nich: pracownicy naukowi uczelni, projektanci, pracownicy zarządów dróg różnych kategorii, przedstawiciele organów zarządzających ruchem na …

Zebranie założycielskie Czytaj więcej »